Rådgivning

Creo erbjuder kvalificerad rådgivning kring både innehåll och teknik. Vi definierar era behov, skapar format och processer och hjälper er att samordna era resurser. Vi kan också träna era medarbetare inför mötet med media eller viktiga framträdanden på scen eller i tv.

Medie- & Kameraträning

Att öva inför mötet med media eller inför en inspelning är nödvändigt och ibland helt avgörande för ett lyckat reslutat. Träningen ger insikter och kunskaper som skapar en grundläggande trygghet. Creos medarbetare har mångårig erfarenhet av redaktionellt journalistiskt arbete och håller regelbundet medie- och kameraträningar. Ofta gör vi det i samarbete med PR-byråer, men ibland även direkt mot kund. Medieträningen består av en teoridel och en praktisk del där vi arbetar med tv-teknik och övar intervjuer i intervaller. Målsättningen är att ni vid dagens slut ska ha bättre förståelse för hur medier arbetar, ha prövat på hur det känns att bli granskad i sömmarna av en reporter och känna er tryggare om det händer igen. Och med en ökad samsyn inom ledningsgruppen kring hur ni besvarar viktiga frågor.

Innehållsstrategier

Har ditt företag eller din organisation jobbat med film och digital rörlig media i er kommunikation ett tag men känner att det nu är dags att ta ett tydligare strategiskt grepp? Kanske har ni för avsikt att börja jobba med film men känner er osäkra på hur ni ska göra och vad för slags innehåll som lämpar sig bäst? Creos exekutiva producenter och projektledare har hjälpt många organisationer och företag att analysera målgruppen, hitta olika tillvägagångssätt och skapa relevant och attraktivt innehåll utifrån både budskap och prioriteringar.

Workshops

Har ditt företag beslutat er för att börja jobba med rörlig bild som en del av er kommunikationsstrategi? Har ni gjort det ett tag men känner att det inte ger önskat resultat? Creo erbjuder vägledning i form av en workshop; heldag eller halvdag. Workshopen skräddarsys efter era behov och innehåller tre delar: Teori, Grupparbete, Redovisning & konkretisering. Övningarna leds av en exekutiv och en senior producent från Creo.

Media Relations

All online-media vill ha rörligt innehåll. Vi hjälper våra kunder att utveckla detta: hitta rätt vinkel, rätt medverkande. Vi distribuerar innehållet både till traditionella tv-bolag och online-media. Det kan vara färdiga nyhetsreportage, löst sammansatta bildsekvenser, intervjuer som sänds via satellit och så kallade Multimedia Press Releaser. Vi producerar också regelbundet presskonferenser och program som sänds direkt över webben riktade mot journalister eller andra målgrupper.

Teknisk konsultation

Våra medarbetare har mycket lång teknisk erfarenhet av branschen, och kan konsultera kring: 

  • Nätverk. Våra kunders nätverkslösningar ser alla olika ut. Vi ger råd kring hur kundens befintliga system och nätverk kan utnyttjas på bästa sätt. Speciellt vid interna livesändningar i större organisationer är det viktigt att reda ut kapacitet och funktionalitet i företagets nätverk för att säkra leveransen.
  • Videokomprimering och videoformat. Vi anpassar vår leverans för rätt målgrupp oavsett om det är en hårt komprimerad video som streamas över Internet eller om det är en högupplöst film som ska spelas upp lokalt på en mässa.

Startsidan