Integritetspolicy

creo.se, creovideomanager.se, cvm.creo.se, cvm3.se, unreel.se

Personuppgiftsansvar

Creo Media Group AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatserna enligt ovan. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på denna sida.

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på våra webbplatser, loggar in på ditt konto, laddar upp film eller kontaktar oss via formulär. Den insamlade informationen kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer, företag och ip-adress.

Den information vi samlar in från dig kan användas för att
  • vi ska kunna tillhandahålla tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  • vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via support, email, formulär och i sociala medier.
  • marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, email och sms. Email och sms kan du välja bort via en länk i varje utskick.
  • erbjuda tjänster som kräver att du är inloggad.
  • för att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  • för att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.
Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste göra det enligt lag, eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

Tredje part

Vi säljer aldrig personuppgifter till tredje part. Vi överför inte heller personuppgifter till tredje part för marknadsföringssyfte. Vi kan komma att överföra personuppgifter till tredje part i den utsträckning som behövs för supporttjänster för vår verksamhet, t.ex. att driva vår webbplats. Med sådana tredje parter har vi avtal som tillförsäkrar att dina personuppgifter hålls konfidentiella.

Informationsskydd

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Creo Media Group AB har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Endast medarbetare som ska utföra ett specifikt uppdrag får tillgång till dina personuppgifter. Servrar som används för att lagra personuppgifter finns i säkra miljöer inom EU.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Våra cookies förbättrar tillgången till våra webbplatser och identifierar återkommande besökare.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som Creo Media Group AB behandlar om dig och i vilket syfte. Vill du veta om Creo Media Group AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade.

Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Aktuell integritetspolicy finnas alltid publicerad på Creo Media Groups webbplats. (senast uppdaterad 2018-05-22)


Besök creo.se